Zarządzenie Nr 111/2023

Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 października 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:26:20.
Zarządzenie Nr 112/2023

Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 października 2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:26:33.
Zarządzenie Nr 113/2023

Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:26:45.
Zarządzenie Nr 114/2023

Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:26:56.
Zarządzenie Nr 115/2023

Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:27:09.
Zarządzenie Nr 116/2023

Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:27:21.
Zarządzenie Nr 117/2023

Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 października 2023r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:27:39.
Zarządzenie Nr 118/2023

Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:27:54.
Zarządzenie Nr 119/2023

Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:28:08.
Zarządzenie Nr 120/2023

Zarządzenie Nr 120/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:28:21.
Zarządzenie Nr 121/2023

Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:28:34.
Zarządzenie Nr 122/2023

Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2024 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:28:46.
Zarządzenie Nr 123/2023

Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:28:59.
Zarządzenie Nr 124/2023

Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:29:12.
Zarządzenie Nr 125/2023

Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:29:25.
Zarządzenie Nr 126/2023

Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:29:37.
Zarządzenie Nr 127/2023

Zarządzenie Nr 127/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-11-27 11:29:49.
Zarządzenie Nr 128/2023

Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:43:21.
Zarządzenie Nr 129/2023

Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:43:45.
Zarządzenie Nr 130/2023

Zarządzenie Nr 130/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:44:11.
Zarządzenie Nr 131/2023

Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:44:34.
Zarządzenie Nr 132/2023

Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (wraz załącznikiem)

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 15:19:28.
Zarządzenie Nr 133/2023

Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za najem obiektów sportowych znajdujących się na terenie placówek oświatowych w Gminie Zwoleń i stanowiących mienie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:57:42.
Zarządzenie Nr 134/2023

Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ponoszonych na zadanie oświatowe

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:57:57.
Zarządzenie Nr 135/2023

Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:58:14.
Zarządzenie Nr 136/2023

Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-12-20 08:13:07.
Zarządzenie Nr 137/2023

Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2024-01-12 14:47:26.
Zarządzenie Nr 138/2023

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2024-01-12 14:54:04.
Zarządzenie Nr 139/2023

Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2024-01-12 14:57:15.
Zarządzenie Nr 140/2023

Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 64/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 czerwca 2021r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2024-01-12 15:00:30.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2024-01-12 15:00:30
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski