WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym

Wykaz - ul Sportowa

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-12-05 09:23:05 | Data modyfikacji: 2023-12-05 09:24:30.
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
drodze darowizny

Wykaz

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-10-10 12:20:44 | Data modyfikacji: 2023-10-10 12:22:50.
WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze
bezprzetargowej

112 - Załącznik GARAŻ.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-10-04 14:29:13 | Data modyfikacji: 2023-10-04 14:32:05.
Ogłoszenie

Treść ogłoszenia - 11go listopada

Wykaz 11 Listopada 2 m 6

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-09-06 14:21:48 | Data modyfikacji: 2023-09-06 14:27:14.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości położonej w Zwoleniu
przy ul. Batalionów Chłopskich.

Ogłoszenie - BATALIONÓW. CHŁOPSKICH..doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-07-10 13:29:21 | Data modyfikacji: 2023-07-10 13:31:19.
WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
przetargu

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 72/2023 - Batalionów Chłopskich

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:22:22.
WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Zwoleniu, przeznaczonej w części
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56-2023 ZALEW.pdf

załącznik graficzny do wykazu z Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 56-2023 ZALEW.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-04-25 14:32:20 | Data modyfikacji: 2023-04-25 14:35:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości lokalowej położonej w Zwoleniu przeznaczonej do sprzedaży GGR.7126.1.1.2022 i GGR.7126.5.3.2021

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-04-25 10:46:09 | Data modyfikacji: 2023-04-25 11:08:44.
WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Zwolenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-03-30 11:00:23 | Data modyfikacji: 2023-03-30 11:01:54.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Osiny, gmina Zwoleń.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-03-28 14:07:53 | Data modyfikacji: 2023-03-28 14:08:56.
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika
wieczystego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-03-21 12:44:01 | Data modyfikacji: 2023-03-21 12:46:17.
Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na najem garażu nr 7 znajdującego
się w budynku garażowym w Zwoleniu przy ulicy
Prostej, stanowiącego własność Gminy Zwoleń.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:08:15.
WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
przetargu

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 41/2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-28 14:59:06.
WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do
oddania w użyczenie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-16 14:27:00 | Data modyfikacji: 2023-02-16 14:28:13.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Atalin,
gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 108/4 o powierzchni 7996 m2.

Ogłoszenie - ATALIN II.

INFORMACJA o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-09 13:47:48 | Data modyfikacji: 2023-03-23 12:41:47.
WYKAZ nieruchomości położonych w Zwoleniu,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:25:32 | Data modyfikacji: 2023-02-08 14:27:03.
W Y K A Z nieruchomości lokalowej położonej w
Zwoleniu przeznaczonej do sprzedaży - Wojska
Polskiego 80A m 6

Wykaz - Wojska Polskiego 80A m 6

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-03 13:35:40 | Data modyfikacji: 2023-02-03 13:39:09.
W Y K A Z nieruchomości lokalowej położonej w
Zwoleniu przeznaczonej do sprzedaży - Wojska
Polskiego 80A m4

Wykaz Wojska Polskiego 80A m4

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-03 13:29:19 | Data modyfikacji: 2023-02-03 13:32:26.
Wykaz Wojska Polskiego 52A

Wykaz Wojska Polskiego 52A

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:34:22 | Data modyfikacji: 2023-01-19 13:35:26.
Wykaz Doktora Perzyny 114A

Wykaz Doktora Perzyny 114A

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:32:39 | Data modyfikacji: 2023-01-19 13:33:35.
Ogłoszenie przetargu - garaż ul Wojska Polskiego
80B

Ogłoszenie przetargu - garaż ul Wojska Polskiego 80B

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:30:18.
Ogłoszenie Burmistrza - garaż ul Prosta

Treśc ogłoszenia -garaż nr7 ul Prosta

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:16:37 | Data modyfikacji: 2023-01-19 13:18:49.
Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:16:37
Data modyfikacji: 2023-01-19 13:18:49
Opublikowane przez: Wojciech Wilk