Obwieszczenie Burmistrza Zwolenia z dnia 29
stycznia 2019r.

Obwieszczenie

Burmistrza Zwolenia

z dnia 29 stycznia 2019r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości

 

informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Radomiu I

 

o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu zarządzonych na dzień 3 marca 2019r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4.

Miasto Zwoleń ulice: Bogusza, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 56 A.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, budynek przy ul. Kościelnej 7 – wejście od ulicy Księdza Packa 8, ul. Kościelna 7,
26-700 Zwoleń

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)   całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)   całkowitej niezdolności do pracy;

3)   niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)   o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)   o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Radomiu I najpóźniej do 18 lutego 2019r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)   całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)   całkowitej niezdolności do pracy;

3)   niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)   o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)   o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Zwolenia najpóźniej do dnia 22 lutego 2019r.

 

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 3 marca 2019r. od godz. 700 do godz. 2100

 

Burmistrz Zwolenia

/-/ Arkadiusz Sulima

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 10:02:00 | Data modyfikacji: 2019-01-30 10:02:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 10:02:00
Data modyfikacji: 2019-01-30 10:02:46
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót