Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-27 09:50:50
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowan  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego z dn. 20 sierpnia 2018 r.
2018-08-21 08:50:42
  ...więcej

Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie woj. maz. 2018
2018-08-17 14:25:10
  ...więcej

Informuje się, iż miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych
2018-08-17 13:35:40
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I i Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
2018-08-17 13:34:01
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZWOLENIA z dnia 17 sierpnia 2018r.
2018-08-17 13:29:54
  ...więcej

Obwieszczenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018-06-19 15:05:06
  ...więcej

Pokazano 21 - 27 z 27
poprzednie