OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PACIORKOWA WOLA
2021-02-16 10:29:01
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ZWOLEŃ DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ.
2020-08-14 14:32:49
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy na rok 2020
2020-07-22 12:17:49
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI GMINY ZWOLEŃ
2020-06-08 11:33:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia 09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)
2020-06-02 14:53:17
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia 09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)    ...więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.
2020-01-20 15:48:39
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M - drugi termin
2019-12-09 13:15:23
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M
2019-11-25 10:31:59
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju
2019-10-29 09:09:32
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy
2019-08-08 14:18:58
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Zwolenia z dniaa 6 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie   ...więcej

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
2019-05-27 11:53:48
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ZWOLEŃ
2019-05-16 15:06:08
Uchwała nr Ra.181.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13.05.2019r. Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń Uchwała Nr IX/74/19 Rady M  ...więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
2019-03-21 14:58:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.96.6.2018.BK
2019-01-21 10:02:11
  ...więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM NA 2019 rok
2019-01-07 15:38:26
  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Zwoleńskiego
2018-12-07 14:38:17
  ...więcej

ZAWIADONIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2018-09-03 14:53:19
  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Zwoleńskiego w sprawie wyłożenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018-08-16 13:53:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji
2018-08-09 08:41:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 06-07-2018
2018-07-12 13:09:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne