LIX/376/2022

Uchwała Nr LIX/376/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 10 października 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:36:07.
LIX/377/2022

Uchwała Nr LIX/377/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 10 października 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:36:19.
LIX/378/2022

Uchwała Nr LIX/378/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 10 października 2022r. w sprawie wzniesienia pomnika – kamienia upamiętniającego pobyt Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:36:32.
LX/379/2022

Uchwała Nr LX/379/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-27 12:12:15.
LX/380/2022

Uchwała Nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-27 12:12:29.
LX/381/2022

Uchwała Nr LX/381/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasieńcu Soleckim na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-10-27 12:12:43.
LXI/382/2022

Uchwała Nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-09 11:33:16.
LXI/383/2022

Uchwała Nr LXI/383/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-09 11:33:30.
LXII/384/2022

Uchwała Nr LXII/384/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:00:37.
LXII/385/2022

Uchwała Nr LXII/385/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:00:51.
LXII/386/2022

Uchwała Nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:01:08.
LXII/387/2022

Uchwała Nr LXII/387/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:01:22.
LXII/388/2022

Uchwała Nr LXII/388/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:01:36.
LXII/389/2022

Uchwała Nr LXII/389/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:01:51.
LXII/390/2022

Uchwała Nr LXII/390/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:02:09.
LXII/391/2022

Uchwała Nr LXII/391/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie ich charakteru ochronnego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:02:21.
LXII/392/2022

Uchwała Nr LXII/392/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:02:35.
LXII/393/2022

Uchwała Nr LXII/393/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:02:49.
LXII/394/2022

Uchwała Nr LXII/394/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:03:14.
LXII/395/2022

Uchwała Nr LXII/395/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zwolenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:03:28.
LXII/396/2022

Uchwała Nr LXII/396/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:03:42.
LXII/397/2022

Uchwała Nr LXII/397/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Zwoleń stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-11-30 15:04:00.
LXIII/398/2022

Uchwała Nr LXIII/398/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchylenia Uchwały NR LXII/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-15 11:10:57.
LXIII/399/2022

Uchwała Nr LXIII/399/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-15 11:11:13.
LXIV/400/2022

Uchwała Nr LXIV/400/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:38:11.
LXIV/401/2022

Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń na rok 2023 Nr LXIV/401/2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:38:24.
LXIV/402/2022

Uchwała Nr LXIV/402/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:38:40.
LXIV/403/2022

Uchwałę Nr LXIV/403/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – 2024 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:38:52.
LXIV/404/2022

Uchwała Nr LXIV/404/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2023 roku”

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:39:10.
LXIV/405/2022

Uchwała Nr LXIV/405/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/203/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:39:26.
LXIV/406/2022

Uchwała Nr LXIV/406/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/202/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń”

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:39:45.
LXIV/407/2022

Uchwała Nr LXIV/407/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:39:58.
LXIV/408/2022

Uchwała Nr LXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:40:51.
LXIV/409/2022

Uchwała Nr LXIV/409/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:41:03.
LXIV/410/2022

Uchwała Nr LXIV/410/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:41:15.
LXIV/411/2022

Uchwała Nr LXIV/411/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/222/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:41:27.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:41:27
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski