LVI/357/2022

Uchwała Nr LVI/357/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-07-29 10:20:36.
LVI/358/2022

Uchwała Nr LVI/358/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkolny 2022/2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-07-29 10:20:49.
LVI/359/2022

Uchwała Nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-07-29 10:21:03.
LVI/360/2022

Uchwała Nr LVI/360/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-07-29 10:21:18.
LVI/361/2022

Uchwała Nr LVI/361/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-07-29 10:21:39.
LVII/362/2022

Uchwała Nr LVII/362/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:55:21.
LVII/363/2022

Uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:55:35.
LVII/364/2022

Uchwała Nr LVII/364/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Zwoleniu, na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:55:47.
LVII/365/2022

Uchwała Nr LVII/365/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyc

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:56:08.
LVIII/366/2022

Uchwała Nr LVIII/366/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:09:59 | Data modyfikacji: 2022-09-30 11:12:22.
LVIII/367/2022

Uchwała Nr LVIII/367/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:10:25 | Data modyfikacji: 2022-09-30 11:16:52.
LVIII/368/2022

Uchwała Nr LVIII/368//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:10:43 | Data modyfikacji: 2022-09-30 11:17:18.
LVIII/369/2022

Uchwała Nr LVIII/369//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:11:35 | Data modyfikacji: 2022-09-30 11:18:30.
LVIII/370/2022

Uchwała Nr LVIII/370//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:21:42.
LVIII/371/2022

Uchwała Nr LVIII/371//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:22:18.
LVIII/372/2022

Uchwała Nr LVIII/372//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:22:53.
LVIII/373/2022

Uchwała Nr LVIII/373//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie zamiaru sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:23:23.
LVIII/374/2022

Uchwała Nr LVIII/374//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zwoleń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:24:03.
LVIII/375/2022

Uchwała Nr LVIII/375//2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:24:24.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:24:24
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski