LII/336/2022

Uchwała Nr LII/336/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:59:53.
LII/337/2022

Uchwała Nr LII/337/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:00:06.
LIII/338/2022

Uchwała Nr LIII/338/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Zwoleń w 2022 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:10:54 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:55:14.
LIII/339/2022

Uchwała Nr LIII/339/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:11:07 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:55:37.
LIII/340/2022

Uchwała Nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:11:21 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:56:00.
LIII/341/2022

Uchwała Nr LIII/341/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:11:35 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:56:25.
LIII/342/2022

Uchwała Nr LIII/342/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:11:51 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:56:48.
R1/2022

Rezolucja Nr 1/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie sprzeciwu wobec zbrojnego aktu agresji na Ukrainę i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:12:13.
LIV/343/2022

Uchwała Nr LIV/343/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:57:47 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:59:18.
LIV/344/2022

Uchwała Nr LIV/344/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:58:00 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:59:44.
LIV/345/2022

Uchwała Nr LIV/345/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:58:20 | Data modyfikacji: 2022-06-01 10:00:04.
LIV/346/2022

Uchwała Nr LIV/346/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:58:36 | Data modyfikacji: 2022-06-01 10:00:25.
LIV/347/2022

Uchwała Nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:58:50 | Data modyfikacji: 2022-06-01 10:00:55.
LV/348/2022

Uchwała Nr LV/348/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zwolenia wotum zaufania

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:53:06.
LV/349/2022

Uchwała Nr LV/349/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:53:21.
LV/350/2022

Uchwała Nr LV/350/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwolenia z tytułu wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:53:36.
LV/351/2022

Uchwała Nr LV/351/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:53:56.
LV/352/2022

Uchwała Nr LV/352/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:54:17.
LV/353/2022

Uchwała Nr LV/353/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:54:42.
LV/354/2022

Uchwała Nr LV/354/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:55:07.
LV/355/2022

Uchwała Nr LV/355/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:55:34.
LV/356/2022

Uchwała Nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:55:52.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:55:52
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski