XLIX/310/2022

Uchwała Nr XLIX/310/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:44:35.
XLIX/311/2022

Uchwała Nr XLIX/311/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:44:50.
XLIX/312/2022

Uchwała Nr XLIX/312/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2024 – 2027”

Załącznik Nr 1 do Uchwały - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2024-2027

Załącznik Nr 1 do Programu - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2024-2027

Załącznik Nr 2 do Programu -PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:45:08.
XLIX/313/2022

Uchwała Nr XLIX/313/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zwoleń na lata 2022-2032

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:45:36.
XLIX/314/2022

Uchwała Nr XLIX/314/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku, zatrudn

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:45:51.
XLIX/315/2022

Uchwała Nr XLIX/315/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:46:05.
XLIX/316/2022

Uchwała Nr XLIX/316/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:46:24.
XLIX/317/2022

Uchwała Nr XLIX/317/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolników i ich domowników na terenie miasta Zwolenia oraz nadania regulaminu korzystania z targowiska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:46:38.
XLIX/318/2022

Uchwała Nr XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:51:06.
L/319/2022

Uchwała Nr L/319/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zwoleń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:51:45.
L/320/2022

Uchwała Nr L/320/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:52:03.
L/321/2022

Uchwała Nr L/321/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:52:22.
L/322/2022

Uchwała Nr L/322/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:52:36.
L/323/2022

Uchwała Nr L/323/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:52:51.
L/324/2022

Uchwała Nr L/324/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:53:12.
L/325/2022

Uchwała Nr L/325/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:53:34.
L/326/2022

Uchwała Nr L/326/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań ratowniczych poprzez podjęcie uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA oraz podjęcia „Działań Ratowniczych” mających na celu objęcia szczególna opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:53:49.
L/327/2022

Uchwała Nr L/327/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:54:15.
L/328/2022

Uchwała Nr L/328/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:54:30.
LI/329/2022

Uchwała Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:02:09.
LI/330/2022

Uchwała Nr LI/330/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:02:27.
LI/331/2022

Uchwała Nr LI/331/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:02:40.
LI/332/2022

Uchwała Nr LI/332/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian w UCHWALE NR L/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:03:00.
LI/333/2022

Uchwała Nr LI/333/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:03:14.
LI/334/2022

Uchwała Nr LI/334/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:03:28.
LI/335/2022

Uchwała Nr LI/335/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowiskach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:03:41.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:03:41
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski