u-XXXVII-249-2021

Uchwała Nr XXXVII/249/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 kwietnia 2021r. zmieniającą Uchwałę nr XXXIII/223/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 450566W na terenie miasta Zwolenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:47:19.
u-XXXVII-250-2021

Uchwała Nr XXXVII/250/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:47:55.
u-XXXVIII-251-2021

Uchwała Nr XXXVIII/251/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:37:14.
u-XXXVIII-252-2021

Uchwała Nr XXXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:37:33.
u-XXXVIII-253-2021

Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Zwoleń w 2021 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:37:47.
u-XXXVIII-254-2021

Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:38:07.
u-XXXVIII-255-2021

Uchwała Nr XXXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:44:50.
u-XXXVIII-256-2021

Uchwała Nr XXXVIII/256/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:45:05.
u-XXXVIII-257-2021

Uchwała Nr XXXVIII/257/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Tczów w sprawie powierzenia Gminie Zwoleń wybranego zakresu zdania zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:45:27.
u-XXXVIII-258-2021

Uchwała Nr XXXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zwoleń uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:45:54.
u-XXXIX-259-2021

Uchwała Nr XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 14:52:07.
u-XXXIX-260-2021

Uchwała Nr XXXIX/260/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 maja 2021r.w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 14:52:21.

Zobacz:
  I kwartał .  II kwartał . 
Data wprowadzenia: 2021-05-26 14:52:21
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski