Przeprowadzenie w latach 2021-2023 okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących w zarządzie Gminy Zwoleń.
2021-09-03 12:31:42
  ...więcej

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Zwoleniu przy ul. Malinowej”
2021-09-02 11:03:32
  ...więcej

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie”
2021-07-20 14:15:34
  ...więcej

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczęście”
2021-05-06 12:11:35
  ...więcej

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych”
2021-04-16 15:19:11
  ...więcej

„Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu”
2021-03-29 14:12:27
  ...więcej

„Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu”
2021-03-25 08:41:57
  ...więcej

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki i Ługi gm. Zwoleń”
2021-03-16 14:27:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8