Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o
zakończeniu postępowania dowodowego przed
wydaniem decyzji

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Modernizacji na terenie dz. Nr 170/2, obręb 0014 Męciszów gmina Zwoleń, powiat zwoleński, województwo mazowieckie, części istniejącego budynku Nadleśnictwa na zautomatyzowane pomieszczenie PAD oraz dostosowanie istniejącego słupa o wysokości H=26 m jako przekaźnika łączności pomiędzy dostrzegalniami w Leśnictwie: Struga, Sucha i Molendy, a zaadoptowanym pomieszczeniem PAD w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń"

Obwieszczenie 1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 13:48:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja na terenie dz. Nr 170/2, obręb 0014 Męciszów gmina Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo: mazowieckie, części istniejącego budynku Nadleśnictwa na zautomatyzowane pomieszczenie PAD oraz dostosowanie istniejącego słupa o wysokości H=26 m jako przekaźnika łączności pomiędzy dostrzegalniami w Leśnictwie: Struga, Sucha i Molendy, a zaadoptowanym pomieszczeniem PAD w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń „


Obwieszczenie 4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:33:01.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji SKO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w sprawie „Wybudowania i funkcjonowania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2148/4, 2644/6, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obręb 0001 Zwoleń, przy ul. Doktora Perzyny 100, 26-700 Zwoleń”,

 Obwieszczenie SKO.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-18 15:06:32 | Data modyfikacji: 2021-05-18 15:08:24.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania pod nazwą "Budowia budynku przemysłowego na działkach nr 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7 w Zwoleniu ul. Partyzantów 47/49"

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-12 15:07:47 | Data modyfikacji: 2021-05-12 15:12:33.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 142, położonej w obrębie Ługi"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:01:44 | Data modyfikacji: 2021-03-26 09:04:07.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończonym postepowaniu dowodowym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „.Budowie infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 142, położonej w obrębie Ługi”. Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek Polskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

Obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-03-11 12:47:00 | Data modyfikacji: 2021-03-11 12:58:52.
Wydanie decyzji o odmowie ALL CARS

Decyzja ALL CARS

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:34:41 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:49:01.
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania
dowodowego - ALL CARS Sp z o.o.

"Wybudowanie i funkcjionowanie stacji demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2644/6, 2148/4, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obreb 0001 Zwoleń przy ul. Doktora Perzyny 100 26-700 Zwoleń"

Zakończenie postepowania dowodowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:51:48 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:04:25.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - ALL CARS
Sp z o.o.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.


"Wybudowanie i funkcjionowanie stacji demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2644/6, 2148/4, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obreb 0001 Zwoleń przy ul. Doktora Perzyny 100 26-700 Zwoleń"

Wszczęcie postepowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:20:43 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:34:53.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.


"Budowa infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3, na działce o nr 142, położonej w obrebie Ługi".

Wszczęcie postepowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:48:12 | Data modyfikacji: 2021-01-20 09:02:01.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:48:12
Data modyfikacji: 2021-01-20 09:02:01
Opublikowane przez: Wojciech Wilk