„Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu”
2021-01-22 11:14:23
  ...więcej

„Remont nawierzchni ciągu pieszego Placu Kochanowskiego w Zwoleniu”
2021-01-15 12:55:44
  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń”
2021-01-05 10:45:30
  ...więcej

„Przebudowa drogi gminnej Miodne - Linów gm. Zwoleń”
2020-09-23 11:39:59
  ...więcej

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wacławów gm. Zwoleń”
2020-09-18 10:59:27
  ...więcej

Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń
2020-08-03 13:10:21
  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2020-08-03 13:07:22
  ...więcej

„Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek gm. Zwoleń”
2020-07-16 12:32:07
  ...więcej

„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”
2020-06-29 12:32:41
  ...więcej

„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń”
2020-06-16 13:06:31
  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2020-03-30 10:29:38
  ...więcej

Przebudowa ulicy Reja w Zwoleniu
2020-03-16 11:37:09
  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek 2640 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminie Zwoleń
2020-02-07 13:58:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13