„Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu”
2020-12-29 11:27:17
  ...więcej

„Remont nawierzchni ciągu pieszego Placu Kochanowskiego w Zwoleniu”
2020-12-28 11:52:35
  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2020-12-08 11:52:08
  ...więcej

„Przebudowa drogi gminnej Miodne - Linów gm. Zwoleń”
2020-09-08 11:16:27
  ...więcej

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wacławów gm. Zwoleń”
2020-09-03 14:56:00
  ...więcej

„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”
2020-07-24 14:19:25
  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2020-07-24 12:55:48
  ...więcej

„Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek gm. Zwoleń”
2020-07-01 11:56:03
  ...więcej

„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”
2020-06-17 12:47:46
  ...więcej

„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń”
2020-06-01 12:24:47
  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2020-03-12 13:22:27
  ...więcej

Przebudowa ulicy Reja w Zwoleniu
2020-02-27 10:32:46
  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek 2640 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2020-01-30 12:45:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13