u-XXVII-181-2020

Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zwolenia wotum zaufania

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:50:49.
u-XXVII-182-2020

Uxhwała Nr XXVII/182/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:51:26.
u-XXVII-183-2020

Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwolenia z tytułu wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:51:42.
u-XXVII-184-2020

Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:52:02.
u-XXVII-185-2020

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:52:19.
u-XXVII-186-2020

Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:52:38.
u-XXVII-187-2020

Uchwała Nr XXVII/187/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:53:04.
u-XXVII-188-2020

Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:53:21.
u-XXVIII-189-2020

Uchwała Nr XXVIII/189/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:45:10.
u-XXVIII-190-2020

Uchwała Nr XXVIII/190/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkolny 2020/2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:45:24.
u-XXVIII-191-2020

Uchwała Nr XXVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:45:48.
u-XXIX-192-2020

Uchwała Nr XXIX/192/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na kadencję 2020 – 2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:10:43.
u-XXIX-193-2020

Uchwała Nr XXIX/193/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na kadencję 2020-2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:11:07.
u-XXIX-194-2020

Uchwała Nr XXIX/194/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2020 – 2023

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 września 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:11:47.
u-XXIX-195-2020

Uchwał Nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:12:16.
u-XXIX-196-2020

Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:12:36.
u-XXIX-197-2020

Uchwała Nr XXIX/197/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:12:54.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:12:54
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski