u-XXIV-164-2020

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:20:14.
u-XXIV-165-2020

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:20:30.
u-XXIV-166-2020

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Zwoleń w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:20:40.
u-XXIV-167-2020

Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:20:52.
u-XXIV-168-2020

Uchwała Nr XXIV/1682020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:21:05.
u-XXIV-169-2020

Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 maja 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:21:15.
u-XXV-170-2020

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020 r.w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:01:21.
u-XXV-171-2020

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:01:30.
u-XXV-172-2020

Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:01:38.
u-XXV-173-2020

Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:01:46.
u-XXV-174-2020

Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:01:56.
u-XXV-175-2020

Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zwoleń lub jej jednostkom organizacyjnym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:02:04.
u-XXVI-176-2020

Uchwała Nr XXVI/176/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:41:28.
u-XXVI-177-2020

Uchwała Nr XXVI/177/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:41:55 | Data modyfikacji: 2020-07-20 10:45:37.
u-XXVI-178-2020

Uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:43:16 | Data modyfikacji: 2020-07-20 10:46:59.
u-XXVI-179-2020

Uchwała Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:42:50 | Data modyfikacji: 2020-07-20 10:48:02.
u-XXVI-180-2020

Uchwała Nr XXVI/180/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:43:42 | Data modyfikacji: 2020-07-20 10:48:36.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-07-20 10:43:42
Data modyfikacji: 2020-07-20 10:48:36
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski