u-XXI-142-2020

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:11:14.
u-XXI-143-2020

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:11:26.
u-XXI-144-2020

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:11:35.
u-XXI-145-2020

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:11:50.
u-XXI-146-2020

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:12:02.
u-XXI-147-2020

Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku, zatrudni

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:17:35.
u-XXI-148-2020

Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zwoleń nieruchomości w drodze darowizny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:17:44.
u-XXI-149-2020

Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:17:56.
u-XXI-150-2020

Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:18:06.
u-XXI-151-2020

Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:18:49.
u-XXI-152-2020

Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:18:58.
u-XXI-153-2020

Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/446/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Zielonka Nowa w Gminie Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:19:20 | Data modyfikacji: 2020-02-04 08:36:44.
u-XXI-154-2020

Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkolny 2019/2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:40:06.
u-XXII-155-2020

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:38:54.
u-XXII-156-2020

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:39:03.
u-XXII-157-2020

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:39:34.
u-XXIII-158-2020

Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:50:34.
u-XXIII-159-2020

Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:50:55.
u-XXIII-160-2020

Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu mienia podlegającego komunalizacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:51:06.
u-XXIII-161-2020

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:51:24.
u-XXIII-162-2020

Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:51:37.
u-XXIII-163-2020

Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2020r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:51:52.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-03-31 07:51:52
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski