Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:24:31.
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 października 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:24:41.
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:24:50.
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:25:07.
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:25:47.
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:25:57.
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:26:09.
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:26:21.
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:09:59.
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:10:08.
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:10:18.
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz L090M

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:10:50.
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:06:52 | Data modyfikacji: 2019-12-11 14:18:11.
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:10.
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:18.
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Dziennym Domu Pobytu "Senior+" w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:31.
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:39.
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:49.
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:05:59.
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:06:10.
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:06:22.
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:06:41.
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:11:02 | Data modyfikacji: 2019-12-11 14:13:20.
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz L 090M

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:10:52.
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:11:03.
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:11:13.
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w ramach struktury Miejskiego Óśrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:10:54.
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:11:02.
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:11:14.
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:11:23.
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:02:13.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:02:13
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski