Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:51:34.
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:51:43.
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:51:53.
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:52:03.
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:33:44.
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:33:56.
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Rysiewskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:34:10.
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Wolskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władyslawa Jagiełły w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:34:26.
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Michała Stępnia ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władyslawa Jagiełły w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:34:52.
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 07:43:57.
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 07:44:06.
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia "XIII Powiatowego Konkursu Producentów Rolnych 2019" na terenie gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 07:44:14.
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najestetyczniejsza miejscowość w powiecie zwoleńskim w 2019 roku"

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 07:44:22.
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Zwolenia z dniaa 6 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:24:40.
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-16 13:44:31.
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-16 13:44:42.
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B, stanowiącym własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-16 13:44:51.
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie obniżenia stawki (ceny) czynszu najmu za powierzchnię 1m2 lokalu użytkowego miesięcznie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-16 13:44:59.
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:05.
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:15.
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:25.
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:40.
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:48.
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 3 września 2019r. w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:35:57.
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:22:05.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:22:05
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski