Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 10:17:41 | Data modyfikacji: 2019-04-08 10:18:02.
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 10:17:54.
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:57:11.
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:57:23.
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:57:34.
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:43:19.
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:43:28.
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:43:43.
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:43:54.
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:44:05.
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:33:42.
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Domu Kultury w Zwoleniu za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:33:55.
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:34:14.
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:34:35.
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 08:49:29 | Data modyfikacji: 2019-07-31 08:50:04.
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 08:49:41 | Data modyfikacji: 2019-07-31 08:50:21.
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:35:26.
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:37:14.
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:37:23.
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:37:32.
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:37:40.
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:03:45.
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:04:02.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:04:02
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski