Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:38:01.
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:38:21.
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:38:39.
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:39:39.
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:24:04 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:25:43.
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:24:15 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:25:33.
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:25:08.
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:26:42 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:27:36.
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:28:19.
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz ekwiwalentu za pranie odzieży własnej używanej w celach służbowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:53:18.
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Zwoleniaz dnia 11 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:17:49.
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:18:02.
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania składu komisji do oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:23:44.
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:23:57.
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:24:16.
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:24:25.
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli Nowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:24:44.
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:29:12.
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:29:26 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:29:57.
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:29:40 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:30:11.
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Miejskiego Óśrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:30:54.
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:39:55.
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:40:36.
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:40:57.
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:41:08.
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:41:18.
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. w sprawie powołania komisji do ustalenia zasad zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 10:41:30.
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:06:31.
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:06:42.
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:10:39.
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 10:16:05.
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 10:16:13.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2019-04-04 10:16:13
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski