Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2020-01-03 10:27:30
  ...więcej

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń oraz z PSZOK-u
2020-01-03 09:12:18
  ...więcej

Przebudowa ulicy Targowej w Zwoleniu
2019-12-06 11:44:24
  ...więcej

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2019-11-18 12:55:55
  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki
2019-11-08 12:14:37
  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwoleń
2019-10-18 10:45:18
  ...więcej

Remont oświetlenia ulicznego na terenie Zwolenia
2019-10-11 15:00:31
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej ulic i dróg na terenie miasta Zwoleń
2019-10-08 12:24:21
  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2019-09-24 15:00:55
  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek 730 ton materiałów do utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa Podzagajnik w gminie Zwoleń
2019-09-19 12:41:48
  ...więcej

Zakup używanego autobusu szkolnego
2019-08-26 12:32:54
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń
2019-08-21 14:07:23
  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2019-07-30 14:53:05
  ...więcej

Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Zwoleń
2019-07-10 14:51:05
  ...więcej

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na cele edukacyjno – oświatowe Dzienny Dom „Senior+” w Zwoleniu
2019-06-26 11:54:15
  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych w m. Miodne-Linów oraz w m. Michalin gm. Zwoleń
2019-06-19 13:04:52
  ...więcej

Przebudowa dróg na terenie gminy Zwoleń
2019-04-29 12:05:06
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleń
2019-04-19 11:23:44
  ...więcej

Budowa i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwoleń
2019-04-17 13:06:45
  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2019-03-22 11:52:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne