„Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń”
2019-12-17 14:54:06
  ...więcej

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń oraz z PSZOK-u”
2019-11-22 10:40:43
  ...więcej

Przebudowa ulicy Targowej w Zwoleniu
2019-11-21 13:39:47
  ...więcej

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2019-11-08 15:18:36
  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki
2019-10-24 09:27:00
  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwoleń
2019-10-03 13:34:54
  ...więcej

Remont oświetlenia ulicznego na terenie Zwolenia
2019-10-03 13:19:06
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej ulic i dróg na terenie miasta Zwoleń
2019-09-27 15:17:37
  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2019-09-13 12:42:26
  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek 730 ton materiałów do utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa Podzagajnik w gminie Zwoleń
2019-09-10 14:05:26
  ...więcej

Zakup używanego autobusu szkolnego
2019-08-16 15:09:35
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń
2019-08-09 10:55:27
  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2019-07-17 11:34:44
  ...więcej

Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Zwoleń
2019-06-24 11:00:20
  ...więcej

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na cele edukacyjno – oświatowe Dzienny Dom „Senior+” w Zwoleniu
2019-06-10 13:33:13
  ...więcej

„Przebudowa dróg gminnych w m. Miodne-Linów oraz w m. Michalin gm. Zwoleń”
2019-06-04 15:13:42
  ...więcej

Przebudowa dróg na terenie gminy Zwoleń
2019-04-12 11:37:17
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleń
2019-04-04 10:24:21
  ...więcej

Budowa i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwoleń
2019-03-29 14:02:13
  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2019-02-27 09:27:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne