Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:11:35.
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:11:46.
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:11:57.
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:14:38.
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:15:00.
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:26:39.
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:26:52.
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:27:02.
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:27:17.
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych w Gminie Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:18:57.
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:19:08.
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:24:16.
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:24:27.
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:25:13.
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:25:24.
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:25:38.
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:26:47.
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:00:14 | Data modyfikacji: 2017-03-06 14:06:34.
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 08 marca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:11:19.
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 08 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:11:29.
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:11:40.
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:11:50.
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 24/2017

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 24/2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 24/2017

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 24/2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:21:19.
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:21:28.
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:25:02.
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:54:34.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:54:34
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski