Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:02:20.
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:02:26.
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Raport końcowy z konsultacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:02:35 | Data modyfikacji: 2017-11-03 14:54:33.
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 października 2017r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:02:43.
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:02:53.
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:04.
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:12.
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:18.
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 października 2017r. w sprawie w sprawie zasad odbywania podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Zwoleniu i kierowników jednostek budżetowych Gminy Zwoleń samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, niebędącym własnością pracodawcy oraz określenia stawek za 1 km przebiegu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:41.
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:51.
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2017r. w sprawie oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości budynkowej położonej przy Placu Kochanowskiego 1 w Zwoleniu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:03:59.
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2018r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwoleń

projekt uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2018r.

uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zwoleń na 2018r.

dochody budżetu na 2018r. - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

wydatki budżetu na 2018r. - Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

wydatki budżetu na 2018r. - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018r. - wersja uproszczona

plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok - Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2018r.

plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:04:13 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:04:21.
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:15:51.
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 28/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:01:31.
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:01:41.
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:01:55.
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:02:04.
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:45:58.
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:46:06.
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:47:27.
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia - przekazania kasy w Urzędzie Miejskkim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:47:44.
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:47:55.
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:48:07.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2018-01-09 14:48:07
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski