Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy znajdujący się w zasobie Gminy Zwoleń przeznaczony do oddania w najem w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:30:16.
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:35:38.
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:17:59.
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Zwolenia z snia 11 lipca 2017r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:18:09.
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Zwolenia w sprawie wprowadzenia instrukcji zabazpieczenia pomieszczeń i procedury postępowania z kluczami i kodami cyfrowymi do systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:18:19.
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:18:30.
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:18:40.
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:18:50.
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:00:40.
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Martyny Pietrzyk ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:01:41.
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-24 11:22:43.
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:57:52.
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia XI Powiatowego Konkursu Producentów Rolnych 2017 na terenie gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:58:15.
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia likwidatorów jednostek budżetowych w związku z reformą systemu oświaty

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:58:35.
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo odbiorczej likwidowanej jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:58:47.
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo odbiorczej likwidowanej jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. mjr AK Mariana Bąka w Sydole

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:59:00.
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo odbiorczej likwidowanej jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:59:09.
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:59:27.
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:59:38.
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Załącznik Nr 1 do informacji

Załącznik Nr 2 do informacji

Załącznik Nr 3 do informacji

Załącznik Nr 4 do informacji

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Załącznik Nr 1 i 2 do informacji wpf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:59:49.
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:00:02.
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:45:01.
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Zwoleń na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:35:00.
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:45:22.
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:45:32.
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 września 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Zwoleń i jej jednostkach budżetowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:45:45.
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-14 14:38:05.
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:30:43.
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:30:52.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:30:52
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski