Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek podnoszących swoje kompetencje w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”
2017-12-26 12:31:58
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek podnoszących swoje kompetencje w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowanie i przebudowie budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu
2017-10-26 18:19:10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowanie i przebudowie budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu  ...więcej

Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Zielonce Nowej gm. Zwoleń
2017-10-18 08:23:42
Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Zielonce Nowej gm. Zwoleń  ...więcej

Budowa siłowni napowietrznej w Zielonce Starej gm. Zwoleń
2017-10-12 09:17:37
Budowa siłowni napowietrznej w Zielonce Starej gm. Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Sycynie
2017-10-09 15:24:45
Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Sycynie  ...więcej

„Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczestników/niczek projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”
2017-09-14 21:33:50
„Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczestników/niczek projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”  ...więcej

Zakup i dostawa materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”
2017-09-05 08:40:35
Zakup i dostawa materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”  ...więcej

Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw w Strykowicach Górnych.
2017-09-05 07:54:58
Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw w Strykowicach Górnych.  ...więcej

Urządzenie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie na działce nr 101/4 w Męciszowie.
2017-08-28 21:13:23
Urządzenie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie na działce nr 101/4 w Męciszowie.  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, o długości ok. 5500m, wzdłuż drogi krajowej wg projektu indywidualnego w miejscowości Podzagajnik, gmina Zwoleń”
2017-06-27 14:41:03
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, o długości ok. 5500m, wzdłuż drogi krajowej wg projektu indywidualnego w miejscowości Podzagajnik, gmina Zwoleń”  ...więcej

Wykonanie podłączenia w technologi światłowodowej dla P2
2017-03-28 22:11:10
Wykonanie podłączenia w technologi światłowodowej dla P2  ...więcej

Projekt zagospodarowania skweru parku zabytkowego centrum Zwolenia poprzez budowę infrastruktury na cele rekreacyjne
2017-03-12 11:00:52
Projekt zagospodarowania skweru parku zabytkowego centrum Zwolenia poprzez budowę infrastruktury na cele rekreacyjne  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu
2017-02-16 11:13:26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2017-02-16 11:06:42
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14