Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2017-01-05 21:24:25
Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu – etap I i II
2016-12-22 22:13:35
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu – etap I i II  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń
2016-12-08 07:57:05
Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń  ...więcej

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
2016-11-10 15:02:25
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r.  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2016-10-27 21:35:49
Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg i ulic i chodników na terenie gminy Zwoleń
2016-10-17 21:32:41
Przebudowa dróg i ulic i chodników na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń
2016-08-09 11:15:47
Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń  ...więcej

Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
2016-07-18 08:59:15
Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2016-07-14 10:52:05
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń
2016-05-31 20:08:45
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwoleń
2016-05-12 14:28:43
Opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Gminy Zwoleń
2016-04-05 08:24:11
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Gminy Zwoleń  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2016-03-11 22:32:53
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń
2016-03-04 11:53:05
Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu
2016-03-01 15:11:35
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami
2016-02-28 16:26:33
Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami  ...więcej

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zwoleniu
2016-02-24 21:45:07
Przebudowa ulicy Słonecznej w Zwoleniu  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2016-02-22 15:13:07
Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18