Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu – etap I i II
2016-12-07 21:52:40
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu – etap I i II  ...więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń”
2016-12-05 13:40:25
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń”  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń
2016-11-26 16:42:05
Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2016-10-14 13:55:59
Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
2016-10-05 12:05:20
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r.  ...więcej

Przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Zwoleń
2016-09-27 14:31:43
Przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2016-07-14 08:48:50
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
2016-07-04 22:04:00
Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2016-07-03 23:28:04
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlania ulicznego na terenie gminy Zwoleń
2016-05-19 22:00:48
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlania ulicznego na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwoleń
2016-04-14 13:50:46
Opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń
2016-03-11 08:51:16
Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Gminy Zwoleń  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2016-02-17 11:51:29
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń
2016-02-15 22:08:08
Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń  ...więcej

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zwoleniu
2016-02-07 16:36:41
Przebudowa ulicy Słonecznej w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami
2016-02-07 14:54:34
Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2016-02-06 10:36:02
Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynała
2016-02-05 19:32:14
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18