Uchwała Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:50:57.
Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:51:25.
Uchwała Nr XXIII/144/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/144/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie emisji obligacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:51:41.
Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:51:51.
Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:52:04.
Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie kosztów dowozu dzieci i nauczycieli do szkół podstawowych i gimnazjów

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:52:14.
Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:52:30.
Uchwała Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:52:39.
Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 13 września 2016r.

Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-15 11:08:17.
Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 13 września 2016r.

Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-15 11:08:35.
Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 13 września 2016r.

Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Pionki

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-15 11:08:50.
Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:18:11.
Uchwała Nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:18:43.
Uchwała Nr XXV/155/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/155/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:19:10.
Uchwała Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zwoleń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:19:32.
Uchwała Nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:19:50.
Uchwała Nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:20:36.
Uchwała Nr XXV/159/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/159/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:21:20.
Uchwała Nr XXV/160/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 września 2016r.

Uchwała Nr XXV/160/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie emisji obligacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:21:35.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:21:35
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski