Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:54:17.
Uchwała Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:54:55.
Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:55:09.
Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Zwolenia z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:54:47.
Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwolenia z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:54:59.
Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:55:09.
Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:55:27.
Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:55:38.
Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:55:58.
Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 6 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:53:49.
Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:55:02.
Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:55:18.
Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zamiaru nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:55:31.
Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:55:46.
Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:55:56.
Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:56:08.
Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Zwoleń nieruchomości zabudowanej w miejscowości Mieczysławów

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:56:20.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-07-01 12:56:20
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski