Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 października 2016r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:04.
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Zwolenia a dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:12.
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:23.
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:31.
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 października 2016r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:41.
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:11:51.
Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 132/2016 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Zwolenia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:12:03.
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:12:25.
Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2017r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwoleń

projekt uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2017r.

uzasadnienie projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2017r

dochody budżetu na 2017r. - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

wydatki budżetu na 2017r. - Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

wydatki budżetu na 2017r. - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017r. - wersja uproszczona

plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok - Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2017r.

plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:12:38.
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:12:59.
Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:13:16.
Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Zwoleń na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:13:25.
Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Zwoleń i jej jednostkach budżetowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:13:35.
Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:26:46.
Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:26:56.
Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:48:08.
Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:48:20.
Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:48:30.
Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:57:45.
Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:10:26.
Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:10:37.
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:38:21.
Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:38:30.
Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:38:39.
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:18:08.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2017-12-14 11:18:08
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski