Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-12 12:11:50.
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 15:25:15.
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 15:25:32.
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-28 08:09:50.
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-28 08:10:03.
Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji centrum miasta Zwolenia"

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:11:31.
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 08:26:19.
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia X Powiatowego Konkursu Producentów Rolnych 2016 na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:00:56.
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:58:59 | Data modyfikacji: 2018-09-20 09:59:15.
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Zwolenia w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:09:55.
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:10:15 | Data modyfikacji: 2016-08-23 09:36:18.
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowe Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:04:52.
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Załącznik Nr 1 do informacji

Załącznik Nr 2 do informacji

Załącznik Nr 3 do informacji

Załącznik Nr 4 do informacji

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Załącznik Nr 1 do informacji wpf

Załącznik Nr 2 do informacji wpf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 11:14:12.
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:38:53.
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:39:05.
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:11:52.
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:12:21.
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:12:31.
Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:12:43.
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:12:54.
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:13:06.
Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:07:48.
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:07:58.
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:07:22.
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:19:01.
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:19:18.
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:19:31.
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:19:41.
Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do składania podpisów w wersji elektronicznej w sprawozdaniach z pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:19:55.
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:20:06.
Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:20:16.
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku w pracy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:04:36.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:04:36
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski