Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:40:50.
Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:41:02.
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:41:13.
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:41:25.
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:41:45.
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do składania podpisów w wersji elektronicznej w sprawozdaniach z pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:48:44.
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:45:54.
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:55:16.
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:08:16.
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:08:27.
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:08:38.
Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:08:46.
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:08:57.
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:09:08.
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:09:25.
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:09:37.
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wprowadzenia regulaminu udzielania Zamówień Publicznych dla, których istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:02:41.
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:02:52.
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 10:49:51.
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:16:02.
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 15:35:09.
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 15:35:20.
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 15:35:31.
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Zwolenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:16:51.
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:17:01.
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:17:21.
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielewskiego w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:17:34.
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:18:11.
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:18:24.
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Domu Kultury w Zwoleniu za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 09:18:07.
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 09:18:19.
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 09:18:31.
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 09:18:45.
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia o ułatwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:16:33.
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:15:55.
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:16:06.
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:16:15.
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:16:26.
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań i wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:16:36 | Data modyfikacji: 2016-06-08 14:16:53.
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:12:43.
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:12:56.
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:16:36.
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:17:01.
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:17:13.
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-20 11:41:29.
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:24:29.
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:24:41.
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:24:52.
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:25:02.
Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:25:12.
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:53:07 | Data modyfikacji: 2016-06-27 14:53:48.
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:54:23.
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Majewskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:23:08.
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Baryłka ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:23:24.
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Kustra ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:23:53.
Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Zwolenia z dani 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:24:05.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:24:05
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski