Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Kina ŚWIT
2015-11-30 13:42:55
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Kina ŚWIT  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2015-11-18 07:51:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie Zwoleń
2015-11-06 10:43:52
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie Zwoleń  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2015-10-28 15:09:38
Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2015-08-24 22:41:29
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół  Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń
2015-08-12 21:46:05
Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń  ...więcej

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasieniec Kolonia
2015-07-03 13:29:15
Zagospodarowanie terenu wokół  budynku świetlicy wiejskiejw miejscowości Jasieniec Kolonia  ...więcej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza w Zwoleniu
2015-06-16 14:30:45
Przebudowa  kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza  w Zwoleniu  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
2015-06-08 21:53:03
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mickiewicza w  Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu
2015-05-01 13:06:06
Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi  w ul. Mickiewicza w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Helenówka gm. Zwoleń
2015-05-01 13:01:19
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Helenówka  gm. Zwoleń  ...więcej

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu
2015-04-27 22:45:05
Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności  Domu Kultury w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażu na kotłownię w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego
2015-04-25 23:59:06
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażu na kotłownię w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Zwoleniu
2015-04-17 10:32:13
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Zwoleniu  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej i ul. Kochanowskiego w Zwoleniu
2015-04-13 13:35:04
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicy  Konopnickiej i ul. Kochanowskiego w Zwoleniu  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu
2015-03-25 21:53:03
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2015-03-23 21:06:39
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich  na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Zwoleniu
2015-03-18 21:00:50
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza   w Zwoleniu  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu
2015-03-02 19:44:01
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2015-02-16 09:19:49
Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20