Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Kina ŚWIT
2015-11-09 21:06:05
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Kina ŚWIT  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2015-10-27 22:13:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń
2015-10-13 22:17:20
Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie Gminy Zwoleń  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie Zwoleń
2015-09-23 20:21:40
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie Zwoleń  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2015-08-11 20:21:06
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń
2015-07-26 12:19:31
Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń  ...więcej

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej
2015-06-14 20:40:53
Zagospodarowanie terenu wokół  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasieniec Kolonia  ...więcej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza w Zwoleniu
2015-05-26 20:24:54
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza  w Zwoleniu  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mickiewicza w Zwoleniu
2015-05-07 23:10:19
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mickiewicza w  Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi
2015-04-12 15:51:56
Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Helenówka gm. Zwoleń
2015-04-09 22:07:31
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Helenówka  gm. Zwoleń  ...więcej

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu
2015-04-07 10:00:11
Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności  Domu Kultury w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażu na kotłownię w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego
2015-03-31 22:24:16
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażu na kotłownię w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Zwoleniu
2015-03-26 22:17:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Zwoleniu  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2015-03-03 16:23:42
Wykonanie  remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej i ulicy Kochanowskiego w Zwoleniu
2015-03-03 15:50:29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej i ulicy Kochanowskiego w Zwoleniu  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu.
2015-02-22 12:32:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu.  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza
2015-02-22 10:15:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Zwoleniu  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu
2015-02-09 22:19:22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2015-01-25 17:45:14
Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20