NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o ustanowienie pomnika przyrody (druk do pobrania także w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, pok. 33)
WYMAGANE DOKUMENTY: dokumentacja fotograficzna, szkic sytuacyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Uchwała Rady Miejskiej w Zwoleniu ustanawiająca pomnik przyrody.
SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska
INFORMACJI UDZIELA: Dziadosz Agnieszka -kierownik Referatu Ohrony Środowiska pok. 33, tel.: 048-676-23-31 wew 233
PODSTAWA PRAWNA: art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r, poz. 627).
GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek od godz. 8ºº do godz. 16ºº

wtorek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Autor: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:11:33 | Data modyfikacji: 2016-01-08 09:21:38.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zwoleń .  Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  .  Ustanowienie Pomnika Przyrody .  Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:11:33
Data modyfikacji: 2016-01-08 09:21:38
Autor: Agnieszka Dziadosz
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz