Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tekst jednolity (Dz.U. Nr 125 z dnia 13 lipca 2007 r. poz. 874 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób,
- odpis z rejestru przedsiębiorców lub kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON,
- zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych,
- oświadczenie.

II. OPŁATY:
Opłata administracyjna w zależności od ważności licencji:
a/ 2-15 lat - 200 PLN
b/ 15-30 lat - 250 PLN
c/ 30-50 lat - 300 PLN

III. TERMIN WYDANIA LICENCJI:
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
odbiór osobiście w pok.19 codziennie w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego (pok. 19 tel. 0 48 676 23 31).

 

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Alina Ptak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:06:31 | Data modyfikacji: 2014-05-02 10:20:16.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  .  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:06:31
Data modyfikacji: 2014-05-02 10:20:16
Autor: Alina Ptak
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski