Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
2014-12-10 10:28:45
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa chodnika w ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu
2014-10-15 20:42:04
Przebudowa chodnika  w ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu  ...więcej

Budowa placu zabaw nad zalewem w Zwoleniu
2014-10-13 20:45:27
Budowa placu zabaw nad zalewem w Zwoleniu  ...więcej

Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących
2014-08-28 08:15:59
Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2014-08-17 09:33:59
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół  Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zwoleń
2014-08-07 21:37:48
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zwoleń  w ramach rządowego projektu Radosna szkoła  ...więcej

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej
2014-07-30 09:51:43
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń
2014-07-25 11:20:16
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń  ...więcej

Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń
2014-06-07 19:03:39
Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń  ...więcej

Przebudowa dróg , chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
2014-05-26 14:08:30
Przebudowa dróg , chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów
2014-05-15 21:00:42
Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów  ...więcej

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń
2014-04-22 20:42:04
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń  ...więcej

Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu oraz przebudowa ciągu pieszego w ul.Słowackiego w Zwoleniu
2014-04-14 19:00:45
Informacja o wynikach postępowania.  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2014-03-19 11:55:27
Informacja o wynikach postępowania  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2014-03-14 11:52:01
Informacja o wynikach postępowania  ...więcej

Zakupi dostawa sprzętu ICT do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość
2014-02-28 18:41:34
Informacja o wynikach postępowania  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu ICT do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”
2014-02-10 21:00:14
Informacja o wynikach -unieważnienie postępowania  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17