Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń.
2014-11-24 20:50:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń.  ...więcej

Przebudowa chodnika w ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu
2014-09-28 23:04:11
Przebudowa chodnika w  ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu  ...więcej

Budowa placu zabaw nad zalewem w Zwoleniu
2014-09-20 20:40:59
Budowa placu zabaw nad zalewem w Zwoleniu  ...więcej

Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
2014-08-17 12:35:53
Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2014-08-03 18:01:59
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń  ...więcej

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zwoleń w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła
2014-07-10 09:22:15
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zwoleń w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła  ...więcej

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej.
2014-07-03 14:48:31
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń
2014-06-30 21:56:24
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń - Zadanie nr 1 - Jasieniec Kolonia,   - Zadanie nr 2 - Koszary, Niwki , - Zadanie nr 3 - Linów, Męciszów, Niwki, - Zadanie nr 4 - Niwki,  Jedlanka, Podzagaj  ...więcej

Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń
2014-05-07 22:13:35
Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń Zadanie 1. Przebudowa ulic Plac Kochanowskiego, Kilińskiego i 3 Maja oraz ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu Zadanie 2. Przebudowa  ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Zwoleniu  ...więcej

Przebudowa dróg , chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
2014-04-12 14:00:10
Przebudowa dróg  , chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń
2014-04-03 00:14:16
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń  ...więcej

Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów
2014-03-26 21:19:05
Budowa instalacji solarnych na terenie  gminy Zwoleń, Sienno i Potworów  ...więcej

Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Słowackiego w Zwoleniu
2014-03-23 21:45:53
Przebudowa ulicy Chopina  wraz remontem mostu oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Słowackiego w Zwoleniu  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2014-03-02 12:06:23
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na tere  ...więcej

Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2014-02-24 21:15:41
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.zwolen.pl Zwoleń: Zakup , transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie g  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu ICT do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość
2014-02-16 12:22:01
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.zwolen.pl Zwoleń: Zakup i dostawa sprzętu ICT do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach reali  ...więcej

2014-01-26 16:02:33
Zakup i dostawa sprzętu ICT do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość ES-ZP-271.2.14  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17