SPRAWOZDANIA

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2019r

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:48:04 | Data modyfikacji: 2019-05-08 09:26:09.
Rok 2016

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf


 

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 09:49:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:50:52.
Rok 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf


Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 09:51:06 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:51:33.
Rok 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018


Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku


Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 09:51:48 | Data modyfikacji: 2019-05-23 12:51:33.
Rok 2019

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2019r


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30-06-2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30-06-2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30-06-2019

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 09:52:56 | Data modyfikacji: 2019-09-13 10:37:53.
Rok 2020

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Rb-27S 30 czerwca 2020

Rb-28S 30 czerwca 2020

Rb-N II kw. 2020

Rb-NDS 30 czerwca 2020

Rb-Z II kw. 2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:41:47.
Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:41:47
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski