Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu (pok. 18), odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zwoleniu z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021r.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 października 2021r. do 31 marca 2022r.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2021 rok.
4. Podjęcie uchwał.                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                         Rady Miejskiej
                                                                                                                   /-/ Paweł Sobieszek

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:34:41 | Data modyfikacji: 2022-04-21 11:10:03.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:34:41
Data modyfikacji: 2022-04-21 11:10:03
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski