bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Zamówienia publiczne od 2021 strona główna 
„Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami
OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu”

Zapytanie ofertowe + załączniki

Dokumentacja projektowa + przedmiar

Protokół z wyboru oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2021-03-25 08:41:57.

Zobacz:
 Zamówienia publ. pow. 130000 zł .  Zamówienia publ. pon. 130000 zł . 
Data wprowadzenia: 2021-03-25 08:41:57
Opublikowane przez: Tomasz Wolak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl