bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Zarządzenia Burmistrza > I kwartał strona główna 
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:01:31.
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:07:08.
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:07:21 | Data modyfikacji: 2016-01-05 11:36:26.
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:07:32.
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:07:43.
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:07:56.
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Sydole

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:08:15.
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Podstawowej w Strykowicach Górnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:08:28.
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:08:44.
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:08:57.
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej ogłoszenia i sprzedaży służbowych samochodów osobowych w trybie bezprzetargowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 14:46:12.
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-08 13:47:08.
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 12:15:24.
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:26:05.
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:26:21.
Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postpowaniu uzupełniającym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń na rok szkolny 2016/2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:26:30.
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:26:41.
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:30:31.
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:07:11 | Data modyfikacji: 2016-02-25 12:16:38.
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:07:24 | Data modyfikacji: 2016-02-25 12:17:11.
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:07:34 | Data modyfikacji: 2016-02-25 12:17:24.
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia Administratora Sysytemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:07:43 | Data modyfikacji: 2016-02-25 12:17:42.
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Zwoleniu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:23:16.
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:23:36.
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przekazania do korzystania zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zielonka Stara, gmina Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:23:52.
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zwoleniu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:50:59.
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:51:11.
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy znajdujący się w zasobie Gminy Zwoleń przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:51:29.
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:01:39.
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-03-18 09:54:50.
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:46:50.
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2015 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 34/2016

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 34/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 34/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 34/2016

Załącznik Nr 5 do Zarządzenie Nr 34/2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:47:03.
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 marca 2016r w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:47:20.
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:30:03.
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-06 09:08:20.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 .  Rok 2022 .  Rok 2023 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-06 09:08:20
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl