Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia
09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia 09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)


 

Prognoza środowiskowa

Studium

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:53:17 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:54:36.
Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:53:17
Data modyfikacji: 2020-06-02 14:54:36
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót