Przyjmowanie zawiadomienia o utworzeniu komitetów
wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydata
na radnego w wyborach uzupełniających


KOMUNIKAT


W związku z zarządzeniem na dzień 3 marca 2019 r. przez Wojewodę Mazowieckiego wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu, w okręgu wyborczym nr 7, Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, że do dnia 7 stycznia 2018r. będzie przyjmować zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydata na radnego w w/w wyborach.


Zawiadomienia  będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul Żeromskiego 53, pokój 154.


Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej można znaleźć na stronie www.radom.kbw.gov.pl, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, a także w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.


Komisarz Wyborczy


w Radomiu I


/-/ Łukasz Kluska

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:26:14 | Data modyfikacji: 2018-12-27 10:37:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:26:14
Data modyfikacji: 2018-12-27 10:37:03
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót