Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.
2020-01-20 15:48:39
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M - drugi termin
2019-12-09 13:15:23
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M
2019-11-25 10:31:59
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju
2019-10-29 09:09:32
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy
2019-08-08 14:18:58
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Zwolenia z dniaa 6 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie   ...więcej

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
2019-05-27 11:53:48
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ZWOLEŃ
2019-05-16 15:06:08
Uchwała nr Ra.181.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13.05.2019r. Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń Uchwała Nr IX/74/19 Rady M  ...więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
2019-03-21 14:58:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.96.6.2018.BK
2019-01-21 10:02:11
  ...więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM NA 2019 rok
2019-01-07 15:38:26
  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Zwoleńskiego
2018-12-07 14:38:17
  ...więcej

ZAWIADONIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2018-09-03 14:53:19
  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Zwoleńskiego w sprawie wyłożenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018-08-16 13:53:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji
2018-08-09 08:41:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 06-07-2018
2018-07-12 13:09:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2018-06-20 11:13:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BA.6740.65.2016
2017-03-27 14:58:26
Zwoleń, dnia 22.03.2017r. BA.6740.65.2016   OBWIESZCZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGOo wydaniu decyzji administracyjnej        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna
2016-12-23 13:28:27
  ...więcej

Porozumienie dotyczące realizacji zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016-10-31 15:55:12
  ...więcej

Wybory ławników 2015
2015-05-28 15:45:27
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 Gmina Zwoleń Ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego w liczbie 8 wybiera Rada Miejsk  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne