Zakup środków czystości dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn.: „Maluchy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
2020-01-03 14:13:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1