Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:05:14.
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:03:41.
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli Nowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:03:51.
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:04:00.
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:04:09.
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:04:16.
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:04:25.
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:04:39.
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:13:34.
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uzupełnienia liczby członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:10:57.
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:11:08.
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:11:18.
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:02:42.
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:03:00.
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:03:10.
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 08:48:57.
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakersu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:03:10.
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:36:15 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:36:28.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  II kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:36:15
Data modyfikacji: 2020-02-21 12:36:28
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski