„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZWOLEŃ” 2019
2019-06-18 15:23:54
 Zamawiający – Gmina Zwoleń, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  ...więcej

Zakup i dostawa 240 pendrive’ów w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
2019-04-12 14:53:55
  ...więcej

Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika i mogiły w Karolinie gmina Zwoleń.
2019-04-12 09:48:11
  ...więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia.
2019-04-12 09:23:29
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlania ulicznego na terenie gminy Zwoleń
2019-04-08 15:14:52
  ...więcej

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
2019-02-26 15:22:33
  ...więcej

Zakup i dostawa 24 komputerów przenośnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2019-02-21 13:39:52
  ...więcej

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
2019-02-19 15:19:25
  ...więcej

Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
2019-02-05 11:21:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9